22 Temmuz 2010 Perşembe

İESOB...

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ


http://www.iesob.org.tr/


İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Şehit Fethi Bey Cad.No: 49/1 Birlik Plaza 35210 Konak İZMİR TÜRKİYE 35040


0 232 482 02 62 (PBX)

0 232 482 05 60
  Yönetim Şemamız


               YÖNETİM KURULU 


 
Zekeriya MUTLUYönetim Kurulu Başkanı
Hilmi KURTOĞLUBaşkan Vekili
İbrahim BAYRAMBaşkan Vekili
Selahattin ARSLAN  Başkan Vekili
Şerif NAZ Yönetim Kurulu Üyesi 
Hamdi YAPICI Yönetim Kurulu Üyesi 
Günay ÖZYönetim Kurulu Üyesi 
Nihat KOLAYYönetim Kurulu Üyesi 
Kazım KIZILCAOĞLUYönetim Kurulu Üyesi 
Kemal ERÖZELYönetim Kurulu Üyesi 
Nejdet DURMUŞYönetim Kurulu Üyesi 
 
               DENETİM KURULU 


 
Mehmet GÖNENDenetim Kurulu Başkanı 
Cumhur ŞENCANBAZDenetim Kurulu Üyesi
Mustafa CENGERDenetim Kurulu Üyesi
Tamer UYSALDenetim Kurulu Üyesi
Cumhur TAŞDELEN Denetim Kurulu Üyesi 
 
              DİSİPLİN KURULU 


 
Hulusi DEMİRDisiplin Kurulu Başkanı 
Temel KÜÇÜKDisiplin Kurulu Üyesi
Nafi KARACADisiplin Kurulu Üyesi
Tayfun GEYLAN Disiplin Kurulu Üyesi
Davut SAKARSUDisiplin Kurulu Üyesi
   
   
Özcan KILKIŞ Genel Sekreter 


Dünden Bugüne İESOB  

 


İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( İESOB ), 25.04.1949 tarihli 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu'na göre 1958 yılında kurulmuştur. 17.07.1964 tarihinde kabul edilen ve daha sonra 1983, 1985, 1991 ve 1997 yıllarında tadile uğrayan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre 1966 yılında gerekli statü değişikliklerini yapan İESOB, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur ve oda sayısı bakımından ülkemizde ikinci büyük Esnaf Sanatkar Odaları Birliğidir. 

Son olarak 07.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince faaliyetlerini yürüten İESOB'a bağlı 131 oda ve esnaf sicile kayıtlı yaklaşık olarak aktif 190.000, aktif + pasif 330.000 üye vardır. İlgili kanun gereğince İESOB, merkezi Ankara'da olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ( TESK ) na bağlıdır.


İESOB, kökleri XIII. yüzyıla uzanan Ahilik kültürü ve geleneğine uygun bir şekilde meslek üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni günümüzde de hâkim kılmak, esnaf ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.Kuruluşundan bu yana İESOB, Türkiye'de birçok ilklerin oluşmasına büyük katkılarda bulunmuştur. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'nun 1964 yılında ilk tasarlanmasında, kanunun 1985, 1991 ve 2005 yıllarında yapılan değişikliklerle bugünkü hale gelmesinde İESOB'un önemli katkıları olmuştur.  Esnaf ve Sanatkârların sosyal güvence kurumu olan Bağ-Kur ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunlarının çıkmasında, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğinin kuruluşunda İESOB'un yoğun çabaları vardır.  Türkiye'de Sanayi Siteleri fikrini ilk geliştiren ve uygulamaya koyan İESOB olmuştur; İzmir'deki 1.Sanayi Sitesi Türkiye'de türünün ilk örneğidir. İESOB, daha sonra sanayi sitelerinin aralarında birlik ve dayanışma kurma ve geliştirmelerini sağlamak amacıyla İzmir Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliğinin kuruluşuna da önayak olmuştur. 


İESOB yönetimi, esnaf sanatkârın ilgili her alanda temsil edilmesine önem vermektedir. İESOB, EGEV Yönetim, İZFAŞ Denetim, EGE-KOOP Danışma, İZ-KA Yönetim, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda Birlik Başkanımız tarafından temsil edilmektedir.


İESOB'un hizmet anlayışının özünde esnaf sanatkâr camiasının toplum içerisinde hak ettiği şekilde temsil edilmesi, esnaf sanatkârlara ve topluma çağdaş, akılcı, hızlı ve yenilikçi bir yaklaşımla hizmet sunabilmek amaçları çerçevesinde Temmuz 2007 tarihinde göreve gelen Zekeriya MUTLU halen bu görevine devam etmektedir. 


İESOB yönetimi, öncelikle esnaf ve sanatkârlarımızın mevcut sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularına ağırlık vermektedir. Tüm hizmetlerinde bilimselliği ve çağdaşlığı kendisine bir düstur olarak kabul eden İESOB, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi için bir protokol imzalamıştır. İESOB çatısı altında hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri raporları, başta merkezi ve yerel yönetimler ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere, uygulama ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlara sunulmuştur. 


Kişiler ve kurumlar arasındaki iletişimin önemine inanan İESOB yönetimi, olanaklar ölçüsünde bunun gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır. İESOB Basın Bürosunun etkinlikleri, basın bültenleri, basın toplantıları, Birlik yayın organı, yerel ve bölgesel yazılı basında köşe yazıları, periyodik TV programları ve açık oturumlar esnaf sanatkarların sesini duyurma, kamuoyu oluşturma, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi, iletme konularında örnek düzeydedir.


İESOB, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünde sunduğu hizmetleri kendi binasında ( Birlik Plaza ), modern bir ortamda, bilgisayar düzeninde, süratli bir şekilde vermeye devam etmektedir. 


İESOB yönetimi, Türkiye'deki bankacılık sisteminin esnaf ve sanatkârların geleneksel yapısını ve mevcut ihtiyaçlarını yeterince dikkate almadığını vurgulamış, özellikle kredi kullanım koşullarının esnaf sanatkâra uygun hale getirilmesi üzerinde ısrarla durmuştur.  Yapılan çalışmalar sonucu, İESOB ile T. İş Bankası A.Ş., Halkbank A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş.,T. Garanti Bankası A.Ş. , Fortisbank A.Ş. ve Denizbank A.Ş. arasında özel protokoller imzalanarak esnaf sanatkara kendi ihtiyacına ve ödeme gücüne uygun, özel şartlarda kredi kullanma imkanları sağlanmıştır. 


İESOB, KOSGEB ( Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ) tarafından KOBİ’lere ( küçük ve orta boy işletmelere ) sağlanan desteklerin esnaf ve sanatkârlara uygun hale getirilmesi için yoğun çabalar göstererek yeni yürürlüğe giren KOSGEB Destek Yönetmeliğinde bazı önemli değişiklikler yapılmasını sağlamıştır. 2005 yılından itibaren de bünyesinde oluşturulan Sinerji Odağı birimiyle bu konuda esnaf ve sanatkârımıza hizmet vermektedir. 


İESOB yönetiminin üstünde önemle durduğu konulardan birisi de sosyal güvenlik sistemi olmuştur.  Esnaf ve sanatkârlar ile özellikle Bağ-Kur arasındaki ilişkilerde hizmet akışının hızlandırılması amacıyla İESOB, çevre ilçelerde Bağ-Kur irtibat bürolarının kurulması ve sayılarının artırılması yönünde çalışmalar yapmıştır.  Yaşanan ekonomik krizler sebebiyle ciddi bir sorun halini alan birikmiş prim borçlarının bir çözüme kavuşturulması için İESOB, SSK ve Bağ-Kur birikmiş pirim borçlarının takside bağlanması fikrinin hayata geçirilmesi ve bazı yasal düzenlemelerin yapılması konusunda etkili olmuştur. Ancak sosyal güvenlik sistemimizde yapılan yeni yasal düzenlemeler esnaf ve sanatkarlarımızın beklentilerini tam anlamıyla karşılayamadığından İESOB bu konudaki çalışmalarını da sürdürmeye devam etmektedir.


İESOB yönetimi, bir taraftan hızını giderek artıran küreselleşme ve Avrupa Birliği süreçlerinin getirdikleri ve bir taraftan da ekonomik krizlerin çalkantıları arasında kalan esnaf ve sanatkârlarımızın varlıklarını sürdürebilmeleri için süratle kendilerini yenilemeleri gerektiğine inanmaktadır.  Bu nedenle, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere, teknolojik yeniliklerin azami ölçüde esnaf sanatkâr camiasına ulaştırılması yönünde çaba göstermektedir.  İESOB yönetimi, hizmetlerinde bilgisayar ve internet kullanımını giderek ön plana çıkarmış, web sitesi işletimine önem vermiştir. 


İESOB yönetimi, eğitim ve meslek standartlarının yükseltilmesi yönünde de çalışmalar yapmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Birlik ve bağlı Odalarımızdaki Eğitim Merkezlerinin faaliyetleri sürekli desteklenmekte, başta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olmak üzere ilgili kurullarda teşkilatımız temsil edilmekte, çalışan çocukların eğitime kazandırılması gibi projelere de katılmaktadır.


İESOB bünyesinde gıda ile ilgili 41 karma ve 13 ihtisas odası sebebiyle, gıda ile ilgili mevzuat taslakları üzerinde Birlik adına görüşlerin verilmesi, gıda ile ilgili işyerlerinin kapasite raporlarının incelenmesi ve ilgili odaların gıda ile ilgili sıkıntılarının çözüme ulaştırılması amacıyla 2004 yılından beri Gıda Birimimiz hizmet vermektedir.  


İESOB, bünyesinde Kalite Birimini oluşturarak TÜRKAK tarafından akredite, uluslararası sertifikasyon kuruluşu olan Royal Cert Firması tarafından ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasıyla belgelendirilmiştir.


Başkanın Mesajı


Sayın Ziyaretçiler 


İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) web sitesine hoş geldiniz.  İESOB, İzmir İl sınırları içerisindeki 131 esnaf sanatkar odasını ve aktif+ pasif yaklaşık 340.000, aktif 150.000 esnaf sanatkarı 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre çatısı altında toplayan kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluştur.  Küreselleşme akımlarının giderek daha güçlendiği dünyamızda değişim süreçlerini hızlandıran en önemli nedenin bilişim ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler olduğu artık herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Bilgisayarlar, kablolu ve kablosuz iletişim şebekeleri ve internet oluşumu sayesinde bugün gelinen noktada, dünyamızın en uzak köşelerinden bilgi alma ve oralara bilgi iletme artık çok büyük çaba ve masraf gerektirmeyen gündelik bir işlem haline gelmiştir.  Başlangıçta özel ve hızlı bir iletişim olgusu olarak görülen internet, günümüzde toplumu tüm yönleriyle (bilim, teknoloji, ticaret, siyaset, sağlık, eğitim, kültür, eğlence, vb.) yansıtan son derece karışık ve apayrı bir dünya haline gelmiş ve ‘Sanal Dünya' ifadesi artık çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.  Ancak bu Sanal Dünyanın yaşadığımız dünya üzerindeki etkileri her geçen gün çok daha somut bir nitelik kazanmaktadır.


Esnaf sanatkarlarımızın ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamında çok önemli bir yeri ve siyasi yaşamında yüksek bir potansiyeli vardır.  Esnaf sanatkar kesimi, yanlarında çalıştırdıkları kişiler ve aileleri ile birlikte düşünüldüğünde ülke nüfusumuzun yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.  Ülkemizde istihdamın % 60'ını, üretimin % 34'ünü ve ihracatın % 24'ünü sağlayan esnaf sanatkar kesiminin kullanılan kredilerden aldığı pay ise % 4'ün altında kalmaktadır. Esnaf sanatkarlarımızın, küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecine uyum sağlama çabalarında internet ortamı ve bu ortamın web sitesi şeklinde sunmuş olduğu tanıtım, iletişim ve hatta ticari ilişkiler kurup sonuca eriştirme imkanlarından faydalanma ihtiyacı her geçen gün daha fazla artmaktadır.  İESOB olarak, bu ihtiyacın karşılanmasına katkı koyma amacıyla düzenlenen bu web sayfamızın esnaf sanatkar camiamıza ve tüm kullanıcılara faydalı olmasını temenni ederim.Saygılarımla,ZEKERİYA MUTLU

İESOB Yönetim Kurulu Başkanı 
 


İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ


İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Şehit Fethi Bey Cad.No: 49/1 Birlik Plaza 35210 Konak İZMİR TÜRKİYE 35040


0 232 482 02 62 (PBX)

0 232 482 05 60Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

ZAMAN CETVELİ

KIZILAY KAN BAĞIŞI

KIZILAY KAN BAĞIŞI
KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR !..