22 Temmuz 2010 Perşembe

İşyeri Açarken...

İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER


Gerekli Belgeler İçin Buraya Tıklayınız...


İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER


1 ) VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER


2 ) İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER


3) ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN İSTENEN BELGELER


4) İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER


5 ) BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER


*** VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER ***


-Bildirim Formu

-Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

-İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü

-İkametgah İlmühaberi

-İşe Başlama FormuNüfus Cüzdanı Örneği


Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.*** İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER ***


10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir.


EKLER


EK - 1: SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU: EK-1


EK - 2: GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU: EK-2


EK - 3: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU: EK-3


EK - 4: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU: EK-4


EK - 5: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI: EK-5

-

EK - 6: BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ: EK-6


--------------------------------------------------------


Aşağıda başlıkları listelenen "Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler için Ruhsat Müracat Klavuzu" isimli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Birim Müdürü Sn. Yusuf VANGÖL tarafından hazırlanan raporun tamamı için aşağıdaki dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz:


RUHSAT-MURACAT-KLAVUZU


1- TANIMLAR

2- İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR

3- İŞYERİNİN AÇILMASI

4- BİLDİRİM

5- İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ

6- BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU BULUNAN İŞYERLERİ

7- RUHSATIN İŞYERİNDE BULUNDURULMASI

8- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN RUHSATIN DÜZENLENMESİ

9- SIHHİ İŞYERLERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ KESİNLEŞMESİ

10- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

11- GAYRI SIHHİ MÜESSESELERİN İNCELEME KURULLARI

12- SAĞLIK KORUMA BANDI

13- GAYRI SİHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURUSU

14- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ

15- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ MUAFİYETİ

16- DENEME İZNİ

17- AÇILMA RUHSATI

18- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İLE RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

19- TESİSE DİĞER KURULUŞLARCA İZİN VERİLMESİ DURUMU

20- DENETİM

21- SORUMLU MÜDÜR TAYİNİ

22- GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERİN SANAYİ BÖLGELERİNDE KURULMASI

23- TESİSLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVE

24- RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HALLER

25- İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN TESPİTİ

26- İÇKİLİ YER BÖLGESİ OLARAK TESPİT EDİLEMEYECEK YERLER

27- KARAR VE KROKİNİN HAZIRLANMASI

28- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI

29- AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

30- MESAFE ÖLÇÜMÜ

31- MES'UL MÜDÜR

32- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

33- KOLLUK DENETİMİ

34- CANLI MÜZİK YAYINI

35- GEÇİCİ SÜREYLE FAALİYETTEN MEN VE İDARÎ PARA CEZASI

36- FAALİYETTEN MEN KARARININ UYGULANMASI

37- SÜRESİNDEN ÖNCE AÇILMA

38- İŞLETME İZNİNİN İPTALİ

39- KİMLİK BİLDİRME

40- KORUNMASI GEREKENLER VE YASAKLAR

41- GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ*** ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN İSTENEN BELGELER ***


-İşyeri İkametgah İlmühaberi

-Vergi Levhası fotokopisi

-Kimlik fotokopisi

-2 resim

-Sicil harcının yatırıldığına dair dekont

-Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont*** İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER ***


-Vergi dairesine kayıt belgesi

-İşyeri İkametgah ilmühaberi

-3 fotoğraf

-Nüfus cüzdanı örneği

-Sicile kayıt belgesi

-Alanında ustalık belgesi*** BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER ***


1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;


Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.

Bağ-Kur sigortalısı sayılır.


1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

ZAMAN CETVELİ

KIZILAY KAN BAĞIŞI

KIZILAY KAN BAĞIŞI
KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR !..