11 Mart 2013 Pazartesi

1928


8 Ocak 1928 : Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt), Latin harfleri ile ilgili olarak Türk Ocağı’nda konuşma yaptı.
26 Ocak 1928 : TBMM tarafından Bahriye Vekili İhsan Bey’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ve yüce Divan’a sevkine karar verildi.
29 Ocak 1928 : Hıristiyanlık propagandası yaptığı anlaşılan Amerikan Kız Koleji, Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.
3 Şubat 1928 : İlk olarak İstanbul’da Türkçe Hutbe okundu.
10 Mart 1928 : TBMM, eski Ticaret Vekili Ali Cenani Bey hakkında araştırma yapılmasına karar verdi.
18 Mart 1928 : Eski Bahriye Vekili İhsan Bey, Yavuz Savaş Gemisi meselesiyle ilgili olarak vatana ihanet suçlaması ile suçlandı.
31 Mart 1928 : İzmir (Torbalı)’da deprem.
5 Nisan 1928 : CHP; Anayasa’da yapılacak değişiklikler ve laiklik ilkeleri üzerinde karara vardı.
10 Nisan 1928 : İsmet Paşa ve 120 Milletvekilinin teklifi üzerine Anayasa’dan dini terimlerin kaldırılması hakkındaki kanun (1222 sayılı) kabul edildi. Bu suretle laiklik esası Anayasa’da yer aldı.
14 Nisan 1928 : TBMM, eski Ticaret Vekili Ali Cenani Bey’i Yüce Divan’a sevk etmeye karar verdi.
16 Nisan 1928 : Eski Bahriye Vekili İhsan Bey suçlu bulundu.
17 Nisan 1928 : Ankara’da Ankara Palas Oteli hizmete açıldı.
9 Mayıs 1928 : Ankara Numune Hastanesinin yapılmasına dair kanun kabul edildi.
14 Mayıs 1928 : Eski Ticaret Vekili Ali Cenani Bey, milletvekilliğini korumak suretiyle para cezasına mahkum edildi.
20 Mayıs 1928 : Uluslararası sayıların kabulü hakkındaki kanun kabul edildi.
26 Haziran 1928 : Latin alfabesinin Türkçe’ye uygulanmasının mümkün olup olmadığını incelemek üzere Ankara’da Latin Harfleri Komisyonu toplandı.
12 Temmuz 1928 : Kuraklık dolayısıyla Bakanlar Kurulu acil olarak toplandı.
8 Ağustos 1928 : İstanbul Taksim’de 16.500 İngiliz Lirasına, heykeltıraş Pietro Kanonika’ya yaptırılan Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Kanonika, eseri hakkında şunları söylemiştir;
“Anıtı yapmadan önce Kurtuluş Savaşına ve Gazi ile Arkadaşlarına ait hemen bütün fotoğrafları inceledim. Anıtta görülen büyük kapının bir tarafı, Türkiye’yi Kurtuluş Savaşı sırasında canlandırmaktadır. Önde Gazi ve ardında askerler bulunmaktadır. Gazi’nin sağ tarafında ayakları dibinde duran bir kadın vardır. Kucağında çocuğu ile titreyen bu kadına Gazi, “Yağmur yağmasına rağmen niçin örtüyü üzerine almadığını” soruyor.Kadın ise sükunetle örtüyü kaldırarak bombaları gösteriyor ve bunların ıslanmaması için için örtüyü üstüne almadığını söylüyor.
Kapının öte tarafında da Cumhuriyet’in ilanı canlandırılmaktadır. Burada önde Gazi, Cumhurbaşkanı kıyafetiyle, ardında da Milli Mücadele’de kendisine en çok yardımı dokunmuş olan İsmet Paşa ve Fevzi (Çakmak) Paşa vardır. Kapının iki tarafında da Türkiye’nin iki alayını canlandıran birer asker ile bayrak vardır. Üst kısmının bir yönünde ağlayan, diğer yönünde gülen birer Türk insanı vardır”
9 Ağustos 1928 : Gazi M. Kemal Paşa’nın, Sarayburnu’nda yazı devrimini müjdeleyen sözleri:
“Arkadaşlar! Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim güzel, ahengi zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Yüzyıllardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz… Yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün millete, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin, bir içtimai heyetin yüzde sekseni okuma yazma bilmez. Bu ayıptır. Bundan insan olarak utanmak lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir; iftihar etmek için yaratılmış ve iftiharla tarihini doldurmuş bir millettir…”
11 Ağustos 1928 : İbrahim Necmi (Dilmen) Bey, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda Latin harfleriyle ilk dersi verdi.
25 Ağustos 1928 : 4. Muallimler Birliği Kongresi’nde Ankara öğretmenleri, yeni Türk harflerini öğreteceklerine dair and içtiler.
29 Ağustos 1928 : İsmet Paşa, Dolmabahçe Sarayı’nda, Gazi M. Kemal Paşa’nın yanında Latin harfleri ile ilgili basın toplantısı yaptı. Okuma savaşı açılacağını duyurdu.
14 Eylül 1928 : Gazi M. Kemal Paşa, yeni Türk harfleriyle ilgili yurt gezisine çıktı. (14-21 Eylül tarihlerinde Amasya, Sivas, Kayseri ve Ankara’ya uğradı.)
26 Eylül 1928 : Türk Dili Sözlüğü’nü hazırlamak için ön komisyon kuruldu.
29 Eylül 1928 : Yeni Türk Harfleri Marşı yayınlandı.
4 Ekim 1928 : Kalecik dolaylarında deprem.
15 Ekim 1928 : Bayındırlık Vekili Behiç Bey’in yerine Recep (Peker) getirildi.
1 Kasım 1928 : Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanun (1353 sy.) kabul edildi.
12 Kasım 1928 : İstanbul’da devlet memurları, yeni Türk harflerinden imtihan edildi.
1 Aralık 1928 : Gazete ve sokak levhalarının yeni harflerle yazılması mecburiyeti kabul edildi.
- İstanbul’da bulunan elçilikler Ankara’ya taşınmaya başladı.
- 2. İktisat Şurası toplandı.
10 Aralık 1928 : Soyadı Komisyonu toplandı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ZAMAN CETVELİ

KIZILAY KAN BAĞIŞI

KIZILAY KAN BAĞIŞI
KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR !..