11 Mart 2013 Pazartesi

1932


15 Ocak 1932 : Samsun’da heykeltıraş Krieppel tarafından yapılan Gazi Heykeli açıldı.
17 Ocak 1932 : Kurtuluş Savaşı Komutanlarından Korgeneral Ahmet Derviş (Doğumu:1884) Paşa öldü.
22 Ocak 1932 : İstanbul Yerebatan Camii’nde ilk defa Hafız Yaşar (Okur) tarafından Türkçe Kur’an okundu.
18 Şubat 1932 : Kurtuluş Savaşı Komutanlarından Korgeneral Nurettin (dog:1873) Paşa öldü.
19 Şubat 1932 : Halkevleri kuruldu. (8 Ağustos 1951′de kapatıldı.)
23 Nisan 1932 : Kütahya-Balıkesir demiryolu hizmete açıldı.
28 Haziran 1932 : Solhan (Hakkari) ilçesi kuruldu.
9 Temmuz 1932 : Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne katıldı.
11 Temmuz 1932 : Gazi M. Kemal Paşa, Türk Tarih Kurumu Kurultayı’nın sonunda yaptığı konuşmada; “Dil işlerini de düşünmek zamanı gelmiştir. Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğe kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın, dikkatli, alakalı olmasını isteriz!…”
12 Temmuz 1932 : Türk Dil Kurumu kuruldu.
18 Temmuz 1932 : Ezanın Türkçe okunması Diyanet İşleri Başkanlığınca ilgililere duyuruldu ve Ezan Türkçe olarak okunmaya başlandı.
Türkçe Ezan; Tanrı uludur
Şüphesiz bilirim, bildiririm
Tanrı’dan başka yoktur tapacak
Şüphesiz bilirim, bildiririm
Tanrı’nın elçisidir Muhammed
Haydin namaza
Haydin felaha
(Namaz uykudan hayırlıdır)
Tanrı uludur
Tanrı’dan başka yoktur tapacak
27 Temmuz 1932 : İzmir’de Atatürk Anıtı, İsmet Paşa tarafından açıldı.
1 Ağustos 1932 : Türkiye Güzeli Keriman Halis, Dünya Güzeli seçildi.
26 Eylül 1932 : 1.Türk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayı’nda toplandı.
27 Eylül 1932 : Gazi M. Kemal Paşa, ABD’nin ünlü komutanı, 2.Dünya Savaşı’nda Uzak Şark’ta Japonları dize getiren beş yıldızlı General Mc. Arthur’u kabul etti. (Konuşma 1951′de açıklandı. Gazi bu konuşmada; yeni bir dünya savaşının yakın olduğuna, bu savaşta Amerika’nın tarafsız kalamayacağına, İtalya Başbakanı Mussolini’nin durumunu koruyamayacağına ve izlediği politikanın sonunda, bütün memleketlerinin elinden gideceğine, savaş sonrası Bolşevik tehlikesinin artacağına işaret etmiştir.)
1 Kasım 1932 : Gazi M. Kemal Paşa, TBMM’nin 4.dönem, 2.toplanma yılında yaptığı konuşmada; “Aziz arkadaşlarım! Beynelmilel siyasi ve iktisadi buhranlardan, beşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. Siyasi buhranın maliyeti, Silahları Bırakma Konferansının müşküllerinde hulasa olarak müşahede edilebilir. İktisadi buhran ise, milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahasını genişletmiş ve tesirini artırmıştır. Bizim kanaatimizce beynelmilel siyasi emniyetin inkişafı için, ilk ve en mühim şart, milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde, samimi olarak birleşmesidir.”
1 Aralık 1932 : Demiryolu Malatya’ya ulaştı.
15 Aralık 1932 : Samsun-Sivas demiryolu hizmete açıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

ZAMAN CETVELİ

KIZILAY KAN BAĞIŞI

KIZILAY KAN BAĞIŞI
KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR !..